Tripatini

the world's smartest travel social network

Tại sao Phượng Hoàng Cổ trấn nên đi tour?

Tại sao Phượng Hoàng Cổ trấn nên đi tour?

Đi tour Phượng Hoàng Cổ Trấn chắc chắn giá rẻ hơn tự đi nếu không am hiểu về du lịch Trung Quốc. Hơn nữa rất nhàn trong việc di chuyển, khách sạn, ăn uống, đặc biệt là Trung Quốc dân họ nhất định k chịu biết Tiếng Anh.
Kể cả mọi người có How much thì họ cũng k hiểu đâu ạ :))

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of Tripatini to add comments!

Join Tripatini

Your Travel Pix

  • ADD PIX
  • SEE MORE

© 2019   Created by EnLinea Media.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service